Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
869/SGDĐT-CTTT 07/06/2019 Công văn, Tăng cường công tác tuyên truyền về dịch tả lợn Châu phi
78/2017/NĐ-CP 03/07/2017 Nghị định, NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 120/2007/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 7 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THANH NIÊN
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
59/2013/NĐ-CP 17/06/2013 Báo cáo, Nghị định, NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
10/CT-TTg 12/06/2013 Chỉ thị, CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐƯA NỘI DUNG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀO GIẢNG DẠY TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO TỪ NĂM HỌC 2013-2014
16/2013/NĐ-CP 06/02/2013 Nghị định, NGHỊ ĐỊNH VỀ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
27/2012/QH13 23/11/2012 Luật, LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
01/2011/TT-BNV 19/01/2011 Kế hoạch, Thông tư, Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
55/2005/QH11 29/11/2005 Luật, LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG