Giới thiệu

Trường THPT Ea Súp – tiền thân là trường phổ thông trung học Ea Súp được thành lập theo Quyết định số 880/QĐ-UB ngày 09 tháng 8 năm 1986 của UBND Tỉnh Đắk Lắk có quy mô giáo dục từ 1000 đến 1200 học sinh.

Ngày đầu mới thành lập, cơ sở vật chất của nhà trường chỉ có 2 phòng học; học sinh mới tuyển vào lớp 10 đầu cấp với tổng số là 64 em và được biên chế thành 2 lớp; tổng số cán bộ, giáo viên và nhân viên của nhà trường là 10 người trong đó giáo viên có 7 thầy cô giáo ( 2 cán bộ và 5 giáo viên), nhân viên có 3 người (1 kế toán, 1 văn thư – thủ quỹ và 1 cấp dưỡng).

Đến năm 1990, trường được sáp nhập thêm bộ phận THCS và đổi tên thành trường phổ thông cấp II-III Ea Súp. Sau hơn 15 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh của nhà trường không ngừng tăng lên cả về số lượng và chất lượng.

Đến năm 2002 theo Quyết định số 2470/QĐ-UB ngày 12 tháng 9 năm 2002 của UBND Tỉnh Đắk Lắk, trường được tách chuyển bộ phận cấp III về cơ sở mới khang trang trên diện tích đất 19.100m2 tại địa chỉ số 09, đường Chu Văn An, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk và đổi tên thành trường THPT Ea Súp cho đến ngày nay.

Sau đây là một số hình ảnh về trường