78/2017/NĐ-CP

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 78/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 03/07/2017
Loại văn bản Nghị định,
Trích yếu NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 120/2007/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 7 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THANH NIÊN
Xem văn bản Xem Online
Tải về