NGUYỄN VĂN ÚY
 • NGUYỄN VĂN ÚY
 • TIN-QLCL-CNTT
 • Phó hiệu trưởng
 • 0941 115050
 • vanuyrungxanh@gmail.com
 • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Tin học
PHAN THANH HÀ
 • PHAN THANH HÀ
 • TIN-QLCL-CNTT
 • Tổ trưởng
 • 0984106107
 • thanhhaf7@gmail.com
VŨ VĂN VĨ
 • VŨ VĂN VĨ
 • TIN-QLCL-CNTT
 • Giáo viên
NGUYỄN THỊ CÚC
 • NGUYỄN THỊ CÚC
 • TIN-QLCL-CNTT
 • Giáo viên