Trường THPT Ea Súp

  • Điện thoại: 0975089953
  • Email: truongearok@gmail.com
  • Địa chỉ: 09 Chu Văn An, TT. Ea Súp, T. Đắk Lắk