TẬP HUẤN CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện kế hoạch số 45/KH-THPTES, chiều ngày 21/3/2024 trường THPT Ea Súp đã tổ chức chương trình tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh năm học 2023-2024.

Mục đích của buổi tập huấn nhằm giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần cảnh giác, cẩn trọng trong quản lý, học tập, trong nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy tại chỗ, sẵn sàng ứng phó, chữa cháy kịp thời và hiệu quả, tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; tổ chức cho tất cả cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh học tập Luật phòng cháy và chữa cháy; Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ; Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ; Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an.

Tại buổi tập huấn, ông Nguyễn Văn Úy cùng ông Võ Trọng Lợi và ông Nguyễn Hoàng Vân đã hướng dẫn cho hơn 60 CB, GV, NV và gần 1200 HS nhà trường về cấu tạo, tác dụng, phương pháp sử dụng, bảo quản, kiểm tra một số phương tiện chữa cháy xách tay như: bình bột chữa cháy hệ MFZ, bình khí chữa cháy hệ MT; nguyên lý làm việc, cách sử dụng, bảo quản, kiểm tra hệ thống cấp nước chữa cháy và thực hiện sử dụng hệ thống điện, bơm chữa cháy, cách rải dây, cách cầm vòi lăng chữa cháy và cách cuốn dây chữa cháy. Đồng thời, ban tổ chức cũng tiến hành thực tập chữa cháy bằng bình khí và bình bột, sử dụng hệ thống nước chữa cháy.

Chương trình tập huấn đã thu hút được sự quan tâm và tham gia sôi nổi của tập thể CB, GV, NV và HS nhà trường. Hoạt động đã giúp nâng cao nhận thức trách nhiệm của CB, GV, NV và HS trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tổ chức thi đua bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ tại nhà trường.