Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
27/2012/QH13 23/11/2012 Luật, LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
55/2005/QH11 29/11/2005 Luật, LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG