Trường : THPT EA SÚP
Học kỳ 2, năm học 2020-2021
TKB có tác dụng từ: 25/01/2021

DANH SÁCH LỚP HỌC

Buổi sáng Buổi chiều
STT Tên lớp Số học sinh STT Tên lớp Số học sinh
1 10A1 50 1 10A1 50
2 10A2 50 2 10A2 50
3 10A3 50 3 10A3 50
4 10A4 50 4 10A4 50
5 10A5 50 5 10A5 50
6 10A6 50 6 10A6 50
7 10A7 50 7 10A7 50
8 10A8 50 8 10A8 50
9 10A9 50 9 10A9 50
10 10A10 50 10 10A10 50
11 11A1 50 11 11A1 50
12 11A2 50 12 11A2 50
13 11A3 50 13 11A3 50
14 11A4 50 14 11A4 50
15 11A5 50 15 11A5 50
16 11A6 50 16 11A6 50
17 11A7 50 17 11A7 50
18 11A8 50 18 11A8 50
19 11A9 50 19 11A9 50
20 11A10 50 20 11A10 50
21 12A1 50 21 12A1 50
22 12A2 50 22 12A2 50
23 12A3 50 23 12A3 50
24 12A4 50 24 12A4 50
25 12A5 50 25 12A5 50
26 12A6 50 26 12A6 50
27 12A7 50 27 12A7 50
28 12A8 50 28 12A8 50
29 12A9 50 29 12A9 50

Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Created by TKB Application System 11.0 on 23-01-2021

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net