Công đoàn trường

Công đoàn trường THPT Ea Súp hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của chi bộ Đảng, Công đoàn Ngành Giáo dục Đắk Lắk. Trong quá trình hoạt động, tổ chức công đoàn luôn phát huy vai trò nhiệm vụ cùng với nhà trường xây dựng khối đoàn kết, phát huy dân chủ trong đơn vị; tích cực vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ được giao. BCH công đoàn qua các thời kỳ luôn phối hợp tốt với lãnh đạo nhà trường trong việc tổ chức các phong trào thi đua, thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Tổ chức Công đoàn trường nhiều năm liền được công nhận là Công đoàn cơ sở vững mạnh và vinh dự được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, LĐLĐ tỉnh và Công đoàn Ngành Giáo dục Đắk Lắk.

Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017