PHẦN MỀM TRỘN ĐỀ SMARTTEST 18.8.7.1

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên PHẦN MỀM TRỘN ĐỀ SMARTTEST 18.8.7.1
Loại tài nguyên Phần mềm - Tiện ích,
Tên tập tin
Loại tập tin application/rar
Dung lượng 83.02 MB
Ngày chia sẻ 30/07/2021
Lượt xem 450
Lượt tải 211
Xem tài liệu Không có
Tải về

Thầy cô tải về và cài đặt 

Để đăng nhập vào SmartTest sau khi cài đặt xong ta nhập tên đăng nhập và mật khẩu sau:

Tên đăng nhập: admin

Mật khẩu: admin